Door Muziek

Door Muziek is een praktijk voor Ortho-agogische Muziekbegeleiding. In haar eigen muziekruimte heeft Door Visser de mogelijkheid om zowel individuele muzieksessies als in groepsverband muziek aan te bieden. Ook kunnen de muzieksessies op locatie verzorgd worden. Orthoagogische Muziekbegeleiding, of kortweg muziekagogie, is een stroming binnen de muziektherapie die zich richt op mensen met een blijvende beperking. Te denken valt aan mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen of mensen met een psychiatrische achtergrond. Muziek wordt hierbij op een methodische en doelgerichte manier ingezet. De muziekagoog richt zich met name op de gevolgen van de beperking met als doel deze te verminderen of indien mogelijk op te heffen. Daarnaast kan de muziekagoog mogelijkheden aanbieden voor de deelnemer om zich verder te ontwikkelen, de doelen die worden behaald binnen de sessies kunnen worden getracht ook daar buiten te bewerkstelligen. 

Tijdens het werk als muziekagoog komt Door vaak in aanraking met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, voor deze cliënten maakt muziek vaak een belangrijk deel uit van hun leven. Voor muziek hoef je immers niet te kunnen lezen, schrijven, praten etc. De taal van muziek spreekt iedereen. Muziek maken of luisteren doen we om verschillende redenen. Binnen muziekagogie wordt altijd gewerkt met een doelstelling. Een belangrijk doel is ontspanning en plezier hebben in muziek. Muziek is voor velen een hobby. Een ander voorbeeld van een doel bij deze deelnemers is het vergroten van de concentratie. Veel deelnemers met een verstandelijke beperking hebben moeite met het vasthouden van de concentratie bij dat wat ze doen of wat er om hen heen gebeurd. Door samen met muziek bezig te zijn leert de deelnemer spelenderwijs om zijn concentratie langer vast te houden. Andere voorbeelden van doelen zijn het maken van contact, op je beurt wachten, het stimuleren van interactie en verbeteren van sociale vaardigheden. 

 

Foto Andrea Molenaar-Schippers

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.