Door Begeleiding

Naast de praktijk voor Ortho-agogische Muziekbegeleiding biedt Door ook individuele begeleiding aan. Door haar achtergrond als sociaal pedagogisch werker en haar ervaring op verschillende dagcentra heeft Door de mogelijkheid om ook op individuele basis begeleiding aan te bieden aan kinderen met een (ernstige) beperking. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan hulp bij het bevorderen van de zelfstandigheid of oefenen van sociale vaardigheden. Neem contact op met Door om de mogelijkheden te bespreken.