Wie is Door

Na 5 jaar gewerkt te hebben als sociaal pedagogisch medewerker op een dagcentrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking heeft Door Visser in 2009 de opleiding Ortho-Agogisch Muziekbegeleider afgerond aan de InHolland Academy te Alkmaar. 

Daarnaast heeft zij zich het Neuro-Linguistisch Programmeren eigen gemaakt tijdens de NLP Practitioner aan het Tarazat Instituut te Rotterdam. In juni 2013 heeft zij de opleiding NLP Master Practitioner afgerond. 

 

Ook past Door de BIM werkwijze (Beleven in Muziek), De Liedjeskist en Leespraat toe na het volgen van verschillende cursussen.

 

Begin 2018 is Door begonnen met het volgen van het traject tot BIM-trainer. Dit traject zal in het eerste half jaar van 2018 worden afgerond, waarna Door als trainer de BIM werkwijze kan overbrengen op begeleiders, ouders, therapeuten en andere belangstellenden. Voor meer informatie over de BIM werkwijze en het volgen van de cursus BIM wordt verwezen naar de website BIM werkwijze (Beleven in Muziek).

 

Foto Arno Hoogwerf